Doanh thu FPT năm 2014 tăng 23%

Đánh giá bài viết này

Doanh thu FPT năm 2014 tăng 23%

FPT vừa thông báo kết quả kinh doanh năm 2014. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.628 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2013. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ước đạt 4,735 đồng, tăng 1,1% so với năm 2013.

Đại diện tập đoàn cho biết, việc thu hẹp hoạt động mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến và những khó khăn của thị trường dự án CNTT trong nước đã ảnh hưởng tới tăng trưởng lợi nhuận chung năm 2014.

Tuy nhiên, định hướng Toàn cầu hóa tiếp tục mang lại kết quả ích cực trong năm 2014. Doanh thu Toàn cầu hóa toàn tập đoàn ước đạt 3.684 tỷ đồng, tăng 37%. Riêng các thị trường trọng điểm đều tăng trưởng xấp xỉ 40%. Lợi nhuận trước thuế của mảng này ước đạt 584 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013.

FPT HCM nhận định, năm 2015 ngành CNTT trong nước có những tín hiệu khởi sắc: thị trường bắt đầu xuất hiện trở lại các hợp đồng có quy mô lớn, các doanh nghiệp bắt đầu chi tiêu trở lại. Số hợp đồng ký được để triển khai trong năm 2015 cũng tăng mạnh so với trước. Bên cạnh đó, thị trường thế giới rộng lớn với mức chi hàng năm cho CNTT vượt mức 1.000 tỷ USD sẽ tiếp tục là cơ hội không giới hạn với chiến lược toàn cầu hóa của FPT HCM.

Đồng thời, xu hướng công nghệ mới trên nền tảng SMAC sẽ tạo cơ hội lớn cho các công ty cung cấp dịch vụ khi theo ước tính của nhiều công ty nghiên cứu thị trường, các dịch vụ liên quan tới các xu hướng này sẽ tạo ra thị trường lên tới hàng trăm tỷ USD, và tạo ra hàng triệu việc làm trong thời gian tới. Đây là yếu tố quan trọng để kỳ vọng khối Công nghệ sẽ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2015. Ngoài ra, FPT sẽ điều chỉnh các mảng kinh doanh kém hiệu quả, đồng thời tiếp tục mở rộng chuỗi bán lẻ trong năm 2015 với mức lãi từ hoạt động bán lẻ dự kiến tăng trưởng xấp xỉ 3 lần năm 2014.

Với những tiền đề đã đạt được trong năm 2014 và những tín hiệu tích cực từ thị trường, ngày 28/1, HĐQT FPT đã họp và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu dự kiến đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.

Ban lãnh đạo FPT và các công ty thành viên vừa nhóm họp Hội nghị phổ biến chiến lược tại Hòa Lạc, Hà Nội, nhằm triển khai ra những định hướng chính của công ty trong năm 2015 và giai đoạn tiếp theo.

>>> Tham khảo bảng giá cước lắp đặt wifi Fpt mới nhất