Anh Dương Dũng Triều là tân Chủ tịch FPT IS khi thay đổi mô hình

Đánh giá bài viết này

Anh Dương Dũng Triều là tân Chủ tịch FPT IS khi thay đổi mô hình

Công ty FPT IS thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

Nhằm tăng cường thực hiện tập trung hóa bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) từ mô hình “Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc” sang mô hình “Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc” kể từ ngày 25/3.

Theo đó, anh Dương Dũng Triều, anh Trương Gia Bình, anh Bùi Quang Ngọc, anh Đỗ Cao Bảo thôi giữ chức vụ Chủ tịch và Thành viên của Hội đồng thành viên và không làm người đại diện vốn góp của FPT tại FPT IS. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp này tuân thủ theo quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty FPT và Điều lệ Công ty FPT IS.


Tân chủ tịch FPT IS Dương Dũng Triều

Chủ tịch FPT đã quyết định bổ nhiệm anh Dương Dũng Triều giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

Chủ tịch FPT đã quyết định bổ nhiệm anh Dương Dũng Triều giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT theo mô hình quản lý mới với nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 25/3 đến hết 24/3 năm 2024.

Chủ tịch công ty là người đại diện pháp luật của công ty, đại diện 100% vốn góp của FPT tại FPT IS. Từ nay, trong các công văn giấy tờ, hợp đồng kinh doanh hay các giao dịch hàng ngày, chức danh của anh Dương Dũng Triều sẽ là Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT tức Chủ tịch FPT IS.

Chủ tịch FPT IS Dương Dũng Triều sinh năm 1973 và tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1995. Anh đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty Giải pháp phần mềm FPT (FSS) từ năm 2003 cho đến 2006. Trong giai đoạn 2007 đến năm 2010, anh Triều là Phó tổng Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT. Từ năm 2010 đến 2014, anh giữ chức Tổng Giám đốc FPT IS. Năm 2016, FPT IS thay đổi mô hình quản trị, trong đó anh Dương Dũng Triều làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên cùng các thành viên là những quản lý cao cấp nhất FPT có mặt trong Hội đồng thành viên FPT IS để đảm bảo nguồn lực lãnh đạo hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị.

Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp của FPT IS lần này được đánh giá là phù hợp với tình hình phát triển của công ty, góp phần tạo đà cho giai đoạn phát triển mới.