Đóng tiền mạng internet FPT Online của Vietcombank (VCB)

Đánh giá bài viết này

Hướng dẫn khách hàng đóng tiền mạng internet FPT Online qua Internet Banking của Ngân hàng Vietcombank (VCB)

Bạn cần đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking để truy cập và sử dụng chương trình này.

Vietcombank sẽ cung cấp cho bạn Tên truy cập (Username) và Mật khẩu truy cập (Password) để sử dụng chương trình Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking. Nếu bạn là khách hàng cá nhân, bạn được cấp 01 (một) tên truy cập. Nếu bạn là khách hàng tổ chức, bạn được cấp tối đa 03 (ba) tên truy cập và bạn cần đăng ký số lượng tên truy cập với Vietcombank ở lần đăng ký sử dụng dịch vụ đầu tiên.

Mã khách hàng(vị trí số 3) và mật khẩu vui lòng gọi hỗ trợ FPT tại HCM : 08.7300.8888 máy lẻ số 0 để được cung cấp.

 

Đóng tiền mạng internet FPT Online của Vietcombank (VCB)

 

– Để thực hiện giao dịch, bạn tiến hành theo các bước như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào chương trình Ngân hàng trực tuyến www.vietcombank.com.vn/ibanking, tại Menu Thanh toán, chọn loại giao dịch “Thanh toán hóa đơn”.
  • Bước 2: Khởi tạo lệnh thanh toán với các thông tin sau:Chọn tài khoản trích nợ (Chương trình hiển thị danh sách các tài khoản tiền gửi thanh toán của bạn mở tại Vietcombank để bạn lựa chọn. Dịch vụ không áp dụng cho tài khoản đồng sở hữu) + Chọn nhà cung cấp dịch vụ trong bảng danh sách các đơn vị có hợp tác với Vietcombank + Nhập theo hướng dẫn trên chương trình + Nhấn nút “Xác nhận” để khởi tạo giao dịch.
  • Bước 3: Chương trình kiểm tra thông tin trong lệnh thanh toán của bạn và hiển thị thông tin đầy đủ về giao dịch thanh toán hóa đơn.
  • Bước 4: Xác nhận lệnh chuyển tiền bẳng cách chọn “Chấp nhận thanh toán”
  • Bước 5: Nhập mật khẩu xác nhận thanh toán (OTP – Once Time Password)
  • Bước 6: Xử lý giao dịch. Nếu bạn nhập OTP đúng, Vietcombank sẽ xử lý giao dịch bạn yêu cầu. Bạn sẽ nhận được hóa đơn của giao dịch hiển thị trên màn hình và gửi vào địa chỉ email.Nếu nhập OTP sai, Vietcombank sẽ từ chối thực hiện giao dịch.

>>> Tham khảo khuyến mãi lắp mạng internet Fpt cực sốc tháng này