Top 5 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2022

Đánh giá bài viết này

FPT Telecom đạt top 5 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2022

Theo đó, FPT Telecom được đánh giá xếp vị trí top 5 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2022 trong bảng top 100. Kết quả này được thực hiện khảo sát thông qua 18.956 đáp viên trên toàn quốc, với 93% đáp viên thuộc độ tuổi từ 22-45 tuổi trở lên.

Việc lọt Top 5 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất Việt Nam đã khẳng định những nỗ lực của FPT Telecom trong việc nâng cao trải nghiệm ứng viên nhằm thu hút nhân tài và sự thành công của chiến lược xây dựng Thương hiệu Tuyển dụng, đồng thời tạo động lực để Tuyển dụng FPT Telecom ngày càng phát triển hơn.

FPT Telecom luôn chào đón ứng viên như một khách hàng

Với phương châm coi đội ngũ cán bộ nhân viên (CBNV) là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công hay thất bại của công ty, FPT Telecom hết sức quan tâm đến việc phát triển và củng cố đội ngũ CBNV, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV. Điều này thể hiện ở chỗ FPT Telecom luôn tuân thủ tốt các quy định của Bộ Luật lao động, các chế độ, chính sách của nhà nước. Một năm, ngoài lương cơ bản hàng tháng, nhân viên được hưởng thêm tháng lương thứ 13.

Ngoài ra tuỳ theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty, đơn vị, nhân viên FPT Telecom còn được hưởng lương kinh doanh, lương mềm vào cuối năm. Kể từ năm 2022, FPT Telecom cho phát triển phòng “Trải nghiệm Nhân viên”, điều đó đã tạo nên một bước ngoặt lớn giúp gia tăng trải nghiệm của CBNV trong quá trình làm việc.

Nhờ đó mà mỗi năm, FPT Telecom nhận được trên 37,000 hồ sơ ứng tuyển hợp lệ, tương đương mỗi tháng nhận được 3,100 hồ sơ. Từ những chính sách tuyển dụng phù hợp và kịp thời, FPT Telecom luôn chào đón ứng viên như một khách hàng và mang đến những trải nghiệm ứng tuyển tuyệt vời nhất.

Theo FPT Telecom HCM