FPT Telecom HCM ngầm hóa gần 200 km

Đánh giá bài viết này

FPT Telecom ngầm hóa gần 200 km cáp quang tại TP HCM

Trong hai năm vừa qua, UBND TP HCM đã thực hiện chủ trương ngầm hoá cáp viễn thông và cáp điện lực trên địa bàn. FPT Telecom HCM là một trong bốn đơn vị tham gia đầu tư ngầm hóa hệ thống dây thông tin đồng bộ.

Giám đốc INF phía Nam, cho biết, phía Điện lực sẽ chịu trách nhiệm ngầm hoá cáp điện. Đơn vị này sẽ đưa ra danh sách các tuyến đường họ sẽ ngầm hoá cáp điện để các doanh nghiệp viễn thông như FPT Telecom sẽ chọn tuyến đường để chủ trì xây dựng hạ tầng ngầm cáp quang. “Riêng cáp viễn thông, các doanh nghiệp trong ngành phải chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng ống ngầm phục vụ ngầm cáp”, anh Huy nói.

Năm 2015, FPT Telecom đầu tư 10 tuyến đường, tương đương 44 km, trong đó hoàn tất 6 tuyến do Viễn thông FPT đầu tư, tương đương 23 km, đạt 120% kế hoạch đề ra. Cùng với đó, INF cũng hoàn tất hạ ngầm cáp ở tất cả tuyến đường trên địa bàn thành phố do các đơn vị khác như VNPT, Viettel, SCTV làm chủ đầu tư với khoảng 100 km.

FPT HCM ngầm hóa gần 200 km

Anh Vũ Đức Huy, Giám đốc Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng phía Nam, thể hiện quyết tâm hoàn thành ngầm hóa năm 2016.

Theo kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông tại TP HCM giai đoạn 2016-2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, thành phố sẽ thi công 65 công trình ngầm hóa cáp quang và 73 công trình ngầm hóa cáp điện lực, tương đương tổng chiều dài tuyến đường trên 225 km. TP HCM dự kiến đến năm 2025 sẽ ngầm hóa 90% cáp viễn thông kết hợp với các công trình kỹ thuật khác trên địa bàn 24 quận, huyện.

Theo anh Huy, sau thành công của năm qua, kế hoạch ngầm hóa năm 2016 cũng rất thách thức. Cụ thể, FPT Telecom sẽ hoàn tất 4 tuyến đường còn lại do đơn vị đầu tư đầu tư, tương đương 21 km. “Cùng với đó, chúng tôi thực hiện đầu tư theo danh mục kế hoạch giai đoạn 2016-2017 do Sở Thông tin và Truyền thông phân công là 12 tuyến, tương đương 59 km và thực hiện hạ ngầm mạng cáp viễn thông các tuyến đường giai đoạn 2013-2015 còn tồn đọng với 60 tuyến, tương đương khoảng 130 km”, anh Huy nhấn mạnh.

Với nỗ lực của FPT Telecom HCM và các doanh nghiệp viễn thông, thời gần đây, nhiều tuyến đường tại thành phố đã giảm bớt cảnh “mạng nhện” chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn cho người đi đường.