Hướng dẫn kiểm tra IPv6 của nhà mạng và máy tính (3 công cụ)

Đánh giá bài viết này

IPv6 là gì?

IPv6 có khả năng cung cấp số lượng địa chỉ Internet nhiều hơn “tỷ tỷ” lần so với IPv4. Ở Việt Nam hiện nay, IPv6 mới qua giai đoạn chuẩn bị và sẽ còn rất nhiều người hỏi… IPv6 là gì?

Nhưng việc IPv6 dần thế chỗ IPv4 sẽ là tương lai không xa với sự chỉ đạo của Ban Công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia và với sự sẵn sàng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mà tiên phong là FPT Telecom. Chúng ta có thể kiểm tra nhanh mức độ sẵn sàng với IPv6 của máy mình bằng 3 công cụ onlineFPT Telecom HCM giới thiệu dưới đây.

 

Hướng dẫn kiểm tra IPv6 của nhà mạng

Địa chỉ website: http://test-ipv6.com


Hình ảnh hiển thị test IPV6 thành công

Với công cụ này chúng ta không chỉ biết đang kết nối Internet qua IPv4 hay IPv6 mà còn được thông báo chính xác địa chỉ IP và tên nhà cung cấp dịch vụ đang sử dụng. Bên cạnh đó công cụ cũng kiểm tra khả năng truy cập vào các trang web hiện đã chạy IPv6.

Hướng dẫn kiểm tra máy tính bạn đã sẵn sàng với IPv6 chưa

Địa chỉ website http://ipv6test.google.com

 


Test IPV6 thành công tại ipv6test.google.com

 

Google cung cấp công cụ này để kiểm tra rất nhanh xem máy bạn đã kêt nối IPv6 chưa và nếu chưa thì có gặp vấn đề gì với các trang web đã hỗ trợ IPv6 không?

Địa chỉ website http://ipv6-test.com

Đây là công cụ mà bên cạnh cung cấp các thông tin cơ bản như sử dụng giao thức phiên bản nào, của nhà mạng nào, địa chỉ IP bao nhiêu, hay kiểm tra khả năng truy cập vào web hỗ trợ IPv6, thì còn kiểm tra sự ưu tiên của trình duyệt đối với IPv6.

Nếu chúng ta đã kết nối mạng IPv6, trình duyệt sẽ tự động ưu tiên IPv6 so với IPv4 nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ và chúng ta cần khởi động lại trình duyệt.