IPv6 LÀ GÌ?

Đánh giá bài viết này

Ông Vint Cerf – nhà tiên phong và là một trong những người “cha đẻ của Internet”: “Với 340 tỷ tỷ tỷ tỷ “địa chỉ IP”, IPv6 được xem là môi trường mới hơn và rộng lớn hơn bao giờ hết của tài nguyên Internet”.

 

Vậy IPv6 là gì?

 

Địa chỉ IPv6 (Giao thức internet phiên bản 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. IPv6 có chiều dài 128 bit, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu ::, Ví dụ 2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF.

Với 128 bit chiều dài, không gian địa chỉ IPv6 gồm 2128 địa chỉ, cung cấp một lượng địa chỉ khổng lồ, phục vụ được 340 tỷ tỷ tỷ tỷ thiết bị cho hoạt động Internet.

IPv6 là gì?

 

 

 

 

Đặc điểm, lợi ích của IPv6 là gì?

 

IPv6 là gì 01
Không gian địa chỉ gần như vô hạn, dễ dàng hơn trong việc quản lý, một số nhà phân tích cho rằng, chúng ta thậm chí không thể dùng hết địa chỉ IPv6.
IPv6 là gì 02
Nâng cấp tùy chọn Multicast từ IPv4, tăng khả năng hỗ trợ và tính phổ dụng.
Đặc điểm IPv6 là gì
Quản trị dễ dàng hơn: IPv6 được thiết kế với khả năng tự động cấu hình mà không cần sử dụng máy chủ DHCP, hỗ trợ hơn nữa trong việc giảm cấu hình thủ công.
Lợi ích cảu IPv6 là gì
Hỗ trợ bảo mật tốt hơn: IPv4 được thiết kế tại thời điểm chỉ có các mạng nhỏ, biết rõ nhau kết nối với nhau. Do vậy bảo mật chưa phải là một vấn đề được quan tâm. Song hiện nay, bảo mật mạng Internet trở thành một vấn đề rất lớn, là một trong những mối quan tâm hàng đầu.

 

IPv6 là gì 03
Được hỗ trợ rộng rãi trên các thiết bị ví dụ Apple IOS từ version 4.0, Android 4.0 Ice Cream Sandwich…
IPv6 là gì 04
Hỗ trợ tốt hơn cho di động:Trong thế hệ mạng mới, dạng thiết bị di động ngày càng phát triển, đòi hỏi cấu trúc giao thức Internet có sự hỗ trợ tốt hơn cho địa chỉ di động.
IPv6 là gì 05
Cấu trúc định tuyến tốt hơn: Định tuyến IPv6 được thiết kế hoàn toàn phân cấp.

 

>>> Có thể bạn chưa biết mạng cáp quang Fpt đang khuyến mãi miễn phí 100%