Người FPT sắp nhận lương tháng thứ 13

Đánh giá bài viết này

Người FPT sắp nhận lương tháng thứ 13 đợt 1 năm 2105

Theo quyết định được TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc ký ngày 28/8, FPT HCM sẽ chi trả lương tháng 13 cho CBNV vào hai đợt: Sinh nhật công ty (13/9) và Tết Dương lịch. Tỷ lệ chi trả trong đợt 1 là 2/3 lương tháng 13. Phần còn lại sẽ được chi trả vào dịp Tết Dương lịch. 

Dịp sinh nhật công ty, ngoài tháng lương 13, CBNV còn được tham gia nhiều hoạt động chào mừng như Hội thao, Hội diễn văn nghệ.

Trường hợp CBNV thuyên chuyển nội bộ trong các công ty thành viên mà chưa được trả lương tháng 13 thì đơn vị tiếp nhận và đơn vị CBNV chuyển đi sẽ thống nhất về việc chi trả. Thời gian làm việc được tính cộng dồn số tháng làm việc với các đơn vị trước đó. CBNV nghỉ ốm dài hạn và nghỉ không hưởng lương được tính thời gian hưởng lương căn cứ trên thời gian thực tế làm việc.

>>> Tham khảo các cói cước internet lắp wifi Fpt miễn phí

Như mọi năm, các đơn vị thành viên có thể tùy theo đặc thù kinh doanh để thay đổi cách tính trả lương tháng 13 nhưng phải đảm bảo khoản này được trả đúng và đủ theo quy định. Dựa trên quỹ lương và kết quả kinh doanh thực tế, các đơn vị thành viên cũng có thể xem xét và quyết định trả lương tháng 13 cho các đối tượng đặc thù khác với quy định này. Tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Năm ngoái, vào dịp sinh nhật Fpt, đa số đơn vị trong FPT đều lựa chọn phương án chi trả 1/2 tháng lương cho CBNV dịp 13/9. Còn các đơn vị như FPT Software, FPT Trading và Khối Giáo dục FPT thực hiện chi trả với tỷ lệ 2/3 lương tháng 13.